Volgorde reacties aanpassen in WordPress

volgorde-reacties-aanpassen

Vandaag wilde ik de volgorde van de reacties in WordPress aanpassen. Voor deze website vind ik het relevanter als de oudste reakties het laatst en de meest recente reacties het eerst worden getoond. Standaard is het in WordPress precies andersom, dan staan de nieuwste reacties onderaan.

In de code is dit echter eenvoudig aan te passen:
Open het bestand comment-template.php in de map wp-includes.

Je vindt in dit bestand 2x onderstaande code
<pre class=”brush: php; gutter: true”>ORDER BY comment_date_gmt</pre>
Verander deze code in:
<pre class=”brush: php; gutter: true”>ORDER BY comment_date_gmt DESC</pre>
De toevoeging DESC draait de volgorde om naar aflopend.

Commententaren zijn gesloten.