Een WordPress configuratiebestand maken tijdens de installatie.

In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe het WordPress configuratiebestand moet worden ingevuld tijdens een installatie van WordPress. Daarna worden in deze tutorial de eerste instellingen van WordPress behandeld.